Rent

Rental functionaliteiten, functionalities, fonctionnalités, Funktionalitäten

 • Verhuur items & contracten: objecten, verbruiksartikelen, …
 • Korte en lange termijn verhuur
 • Projectmatige verhuur (optioneel)
 • Kalenders, reservatie & planning
 • Verbruik en tellers
 • Aankoop, logistiek, magazijnen, transport
 • Historieken
 • Activabeheer en verkoop van activa
 • Sterke rapporten en statistieken
 • Documentbeheer
 • Link met services module (optioneel)
 • Link met tal van andere Offimac modules (optioneel)
 • Apps en mobiele toepassingen (optioneel)

Offimac levert een zeer complete verhuurmodule voor het beheer van verhuurbedrijven van A tot Z. Naast hoger vermelde functionaliteiten uit de verhuurmodule leveren wij u ook nog geïntegreerde boekhouding, financiën en marketing mee. En andere standaardmodules zoals voorraad, magazijn, logistiek en supply chain.

Wilt u hierna nog uitbreiden? Ook dit is geen probleem! Kijk op onze home page welke extra modules u nog kunt toevoegen bij Offimac.

 • Rental items & contracts: objects, extra, …
 • Short & long term rental
 • Project-based rental (optional)
 • Calendars, reservations & planning
 • Usage reporting & counters
 • Purchase, logistics, warehouses, transport
 • Historical information
 • Asset mangement & sales
 • Strong reporting and statistics
 • Document management
 • Link to service module (optional)
 • Link to other Offimac modules (optional)
 • Apps and mobile applications (optional)

Offimac has a total solution from A to Z for rental companies. Next to these functionalities, other functionalties like accounting, finance, warehousing, CRM and warehousing are included in our solution (as standard modules).

Do you still want extra applications for your rental solution? No problem! Just find out on our home page which extra software modules Offimac has to offer.

 • Articles de location & contrats: objets, extra, …
 • Location courte & longue durée
 • Location par projet (en option)
 • Calendrier, reservation & planification
 • Consommation & compteurs
 • Achat, logistique, magasins, transports
 • Histoires
 • Gestion & vente d’actifs
 • Rapports & statistiques
 • Gestion documentaire
 • Lien avec le module de services (en option)
 • Lien avec autres modules d’Offimac (en option)
 • Apps (en option)

Offimac a une solution totale de A à Z pour la location.  Autres fonctionnalités comme la comptabilité, finance, gestion de stock etc sont inclus dans notre solution.

Est-ce que vous cherchez encore plus d’applications? Regardez certainement sur le home page!

 • Mietgegenstände & Verträge: Objekte, Verbrauchsmaterialien, …
 • Kurz- and Langzeitimiete
 • Projektbasierte Vermietung (optional)
 • Kalenders, Reservierungen & Planung
 • Verbrauch & Zählerablesungen
 • Kauf, Logistik, Lagerhäuser, Transport
 • Historische Daten
 • Vermögensverwaltung und Vertrieb
 • Starke Berichte und Statistieken
 • Dokumentenverwaltung
 • Links zum Servicemodul (optional)
 • Links zu anderen Offimac-Modulen (optional)
 • Apps (optional)

Offimac hat eine Gesamtlösung von A bis Z zu vermieten. Andere Funktionen wie das Rechnungwesen sind enthalten.

Suchen Sie nach mehr Software? Schauen Sie sich unbedingt unsere Homepage an!

Meer weten? More information? Plus d'info? Mehr Info?

3 + 5 =