Service management, gestion des services, Service Management

 • Service items (objects, equipment, onderdelen, …)
 • Service types (installatie, onderhoud, herstelling, transport, …)
 • Service contracten en periodieke of specifieke facturatie
 • Service taken en planning
 • Grafische planning
 • Tellers, testen, certificaties en keuringen
 • Resources & urenregistratie
 • Voorraad & materiaalverbruik
 • Facturatie
 • Rapportering, historieken en statistieken
 • Link met project- of verhuurmodule (optioneel)
 • Link met SharePoint (optioneel)
 • Mobiele apps (online, offline)

 

Onze module voor services is er voor ieder verhuurbedrijf dat ook actief is in onderhoud en herstellingen.

Met behulp van ons softwarepakket voor service en onderhoud kan u veel efficiëntie winnen. En meer grip op uw administratie krijgen. Want goede software voor deze administratie is ook een noodzakelijk instrument.

Onze oplossing is inzetbaar in een breed gamma van sectoren. 

Daarnaast kan onze module ook uitgebreid worden met volgende extra componenten, waarover u ook meer info op deze site vindt:

 • Service items (objects, equipment, parts, …)
 • Service types (installation, maintenance, repair, transport, …)
 • Service contracts & periodic or specific invoicing
 • Service tasks en planning
 • Graphical planning
 • Counters, testings, certificates and inspections
 • Resources & time sheet management
 • Stock & materials used
 • Invoicing
 • Reporting, historical data and statistics
 • Link to project or rental module (optional)
 • Link to SharePoint (optional)
 • Mobile apps (online, offline)
 • Articles de service (objets, équipment, pièces détachées, …)
 • Types de services (installation, maintenance, réparation, transport, …)
 • Contrats de service et facturation periodique ou spécifique
 • Tâches et planification
 • Planification graphique
 • Compteurs, tests, certifications et inspections
 • Ressources & enregistrement du temps
 • Stock
 • Facturation
 • Rapports et statistiques
 • Lien avec la module de projet ou de location (optionel)
 • Lien avec SharePoint (optionel)
 • Apps (online, offline)
 • Serviceartikel (Objecte, Material, Teile, …)
 • Servicetypen (Installation, Wartung, Reparaturen, Transport, …)
 • Serviceverträge und regelmässige oder spezifische Abrechnung
 • Serviceaufgaben & Planung
 • Grafische Planung
 • Zählerablesungen, Tests, Zertifizierungen & Inspektionen
 • Ressourcen & Arbeitsregistrierung
 • Lager & Verbrauch
 • Abrechnung
 • Berichte & Statistieken
 • Anschluss an Projekt- oder Mietmodul (optional)
 • Anschluss an SharePoint (optional)
 • Apps (online, offline)

Demo?

11 + 15 =